Staff Remuneration

KENDRIYA VIDYALAYA, AFS, BEGUMPET, HYDERABAD-500 011.
PAY AND ALLOWANCES FOR THE MONTH OF AUG - 2017
S.NO Name & Designation Basic Pay GROSS TOTAL
1 Mrs PVV Prasanna 102800 102800
1 Dr Medha Brahmapurkar 91100 91100
1 Mrs.R.Latha 80000 80000
2 Mrs. Rekha Raj 77700 77700
3 Mr. M.T.Raju 70000 70000
4 Mr.Surender Yerkala 64100 64100
5 Ms. Bina Rajan 80000 80000
6 Mrs N. Shesha Prasad 80000 80000
7 Mr.T.Srinivasa Rao 80000 80000
8 Mr. R. Srinivas  68000 68000
9 Ms. Surya Kumari Barma 69000 69000
10 Mrs. J Latha 80000 80000
  TOTAL 748800 748800
1 Mr.BSB Rao 75400 75400
2 Mrs. K Srikala 75400 75400
3 Mrs.S.Neeraja 60400 60400
      0
4 Mr D. Ramu 66000 66000
  YOGA   0
  TOTAL 277200 277200
1 Mr.S.Ramchander 66000 66000
2 Mr. A Shivarama Sharma 77700 77700
3 Mrs.G.Sunitha 70000 70000
4 Mr. A Subramanyam 75400 75400
5 Mrs.T.Shobha 66000 66000
6 Mrs. G.Radha Murthy 62200 62200
7 Mrs. G.Ramalakshmi - HPL 01 day on 04.08.2017 68871 68871
8 Mrs. A Swarnalata 70000 70000
9     0
10 Mrs. K Nirmala Devi 68000 68000
11 Mr. TVN Ramesh - VRS on 14.08.2017 FN 28516 28516
12 Ms. T Padmaja - HPL 01 day on 09.08.2017 68871 68871
13 Mr. Kedar Ram 70000 70000
14 Mrs. Kirti 68000 68000
15 Mrs.Bhaswati Ghosh 75400 75400
16 Mrs. Prabhavathi Naidu 66000 66000
17 Mrs.G.Usha Latha 66000 66000
18 Mr. Ch.Narendra Kumar 56900 56900
19 Mr.D.M.Sudhakar 66000 66000
20      
  TOTAL 1189858 1189858
1 Mrs.Dilruba Sultana  64100 64100
1 Mrs. Hemamalini Ramesh 58600 58600
2 Mrs. S Lalitha 66000 66000
3 Mrs. M. Lola Moses 66000 66000
4 Mrs. G.Damari 58600 58600
5 Mrs. VVR Shivagamini 64100 64100
6 Mrs.Surya Sudha 44900 44900
7 Mrs.G Kameshwari,   64100 64100
8 Mrs.S Padmaja Naidu 62200 62200
9 Mrs.GR Shailaja 64100 64100
10 Mrs.PLK Rani 62200 62200
11 Mrs. Ruqsana Parveen 60400 60400
12 Mr. M Srinivasa Rao 60400 60400
13 Mr. Anand Choudhary 58600 58600
14 Mrs. Rutha 58600 58600
15 Mrs. Sangeeta Ramesh 58600 58600
16 Mrs. Shilpi Paul 58600 58600
17 Mrs. B Vidyavathi 58600 58600
18 Mrs.R.Prathima Anand 58600 58600
19 Ms. T Sujatha 56900 56900
20 Mrs. Cicilly A.M 58600 58600
21 Ms. Daisy Francis 70000 70000
22 Mrs. Tummi Janaki 56900 56900
23 Mrs. F.U.Anjum 56900 56900
24 Mrs.Anita Kumari 37600 37600
  TOTAL 1420100 1420100
1 Mrs.D Hamsaveni   64100 64100
2 Mrs. S Vani 42800 42800
3 Mrs. A.Vani 39800 39800
4 Mrs T.V. Gayathri Devi 34000 34000
5 Mr. Y Sambasiva Rao 37500 37500
6     0
7 Mr.M Balachander  36400 36400
8 Mr.B Isaac  34000 34000
9 Mrs.J.Vijaya 33000 33000
10 Mr.P Krishna  29300 29300
11 Mr.D.N.Narsing Rao 34000 34000
  TOTAL 384900 384900